Carta oberta als grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona

Benvolguts regidors/es i consellers/eres

Una vegada hem conegut l’existència d’un acord entre ERC i CiU en relació al desplegament de les superilles a la ciutat, aquest Col·lectiu vol fer arribar el seu punt de vista a aquestes i la resta de formacions del nostre Ajuntament.

El Col·lectiu Superilla Poblenou entén que ja existia un acord de ciutat sobre aquest tema que es remunta al 2015, amb l’aprovació del Pla de Mobilitat Urbana, i manifesta la seva preocupació perquè la presentació d’aquest altre retardi encara més l’acceleració dels treballs d’adeqüació de la Superilla del Poblenou, una feina imprescindible perquè sigui visible i comprensible per a tota la població la seva idoneïtat i la necessitat d’extendre el seu model a la resta de la ciutat, amb les variants que es considerin en cada cas.

La Superilla Poblenou no pot convertir-se en cap cas en una joguina o moneda de canvi en un moment de difícils equilibris polítics. Demanem als nostres representants públics un exercici de responsabilitat. Que es deixin de banda interessos partidistes i certs orgulls particulars per a treballar en favor de l’interès públic que passa, sens dubte, per una aposta ferma per la Superilla ja implantada.

El nostre Col·lectiu, que ha estat obertament crític amb com es va iniciar la implantació de la Superilla Poblenou, ha participat fins al moment en tots els actes públics organitzats sobre aquest tema, incloses les tres Comissions de seguiment del projecte on hem escoltat propostes, on hem aportat idees i projectes concrets i on hem flexibilitzat criteris per sumar-hi com més gent millor al disseny final. Els demanem que totes aquestes hores dedicades a la ciutat que estimem no es perdin per una qüestió de tripijocs polítics.

En algunes de les reunions bilaterals que hem mantingut fins al moment amb els seus grups, hem detectat que la falta de comunicació i diàleg entre els diferents actors era en realitat el gran escull a superar, perquè el fons, una ciutat més saludable i a mida de les persones, és un objectiu comú.

Senyors i senyores, el futur va començar abans d’ahir. Els volem i els necessitem a tots. Demostri’ns que mereixen la nostra confiança com a forces de govern i oposició.

Atentament,

Col·lectiu Superilla Poblenou