Història d’una manipulació

Diversos mitjans de comunicació han difòs una dada que ha estat deliberadament manipulada per la Plataforma d’Afectats de la Superilla. Es tracta del tant per cent de participació a la consulta organitzada per la pròpia Plataforma. Segons ells, la participació va ser del 26,7%.

Aquest Col·lectiu està en condicions d’assegurar que aquesta xifra és falsa. Per a demostrar-ho i calcular les dades reals de participació, en primer lloc, exposarem quin era el sistema de votació que utilitzava l’organització.
Urna “Perímetre 1”: Hi votaven residents a partir de 18 anys empadronats al perímetre comprès entre els carrers Tànger-Àvila-Lllull-Bilbao.
Urna “Perímetre 2”: Hi votaven residents a partir de 18 anys empadronats a la resta de barris de Poblenou (Parc i Llacuna – Poblenou – Vila Olímpica – Diagonal Mar – Provençals)
Urna “No Residents”: Hi votaven treballadors dins el perímetre Tànger-Àvila-Llull-Bilbao

A partir dels resultats desglossats per urna publicats per la mateixa Plataforma, nosaltres hem intentat calcular la participació de la forma més acurada possible.
votacio

Càlcul participació àmbit Superilla (Tànger-Àvila-Llull-Bilbao)
Només podem agafar els vots de l’urna “Perímetre 1”. No podem sumar-hi ni els residents de la resta de barris de Poblenou ni els treballadors no residents. Nosaltres hem calculat un cens total de 9.377 persones. Són dades de 2015 i les seccions censals que no s’ajusten al 100% del perímetre. Per aquest motiu, donem un marge d’error de (+/-1000 persones). En aquest sentit, si a l’urna Perímetre 1 hi ha un total de 1.117 vots, la participació és de l’ 11,91% (El resultat de dividir 1117 entre 9377 i multiplicar-ho per 100), amb un marge d’error de +/- 1.3%.

Càlcul participació Barris Poblenou (Parc i Llacuna – Poblenou – Vila Olímpica – Diagonal Mar – Provençals)
En aquest cas, hem de sumar el vots l’urna “Perímetre 1” amb l’urna “Perímetre 2”. No podem sumar-hi els treballadors no residents. Nosaltres hem calculat un cens total de la zona de 75.219 persones agafant dades del propi Ajuntament de 2016.
A l’urna Perímetre 1 hi ha un total de 1.117 vots i a l’urna Perímetre 2 un total de 377, per tant la participació és de l’ 1,99% (1.494/75.219×100).

Càlcul participació Treballadors dins perímetre (Tànger-Àvila-Lllull-Bilbao)
No tenim una dada pública amb el nombre d’empreses de la zona i treballadors de cadascuna. Per tant, només podem quedar-nos amb els vots emesos, 235 en total.

On és la manipulació per part de la Plataforma d’Afectats per la Superilla Poblenou?
En el càlcul de la participació, ja que han sumat el total dels vots de les tres urnes (els cinc barris del Poblenou convocats + els treballadors del perímetre 1) i l’han dividit només pel cens de l’urna del perímetre 1 (veïns de l’àmbit de la superilla: Tànger-Àvila-Lllull-Bilbao), segons diuen d’unes 6.500 persones, dada que també és molt discutible, perquè les oficials del cens municipal parlen de 9.377 (+/-1000). Així és fàcil engreixar les xifres i parlar d’un 26’7% de participació, però s’està modificant la realitat. Barrejar urnes i àmbits de cadascuna segons l’interès és una pràctica errònia, per no dir perversa. El nostre deure és contrastar la informació que s’està difonent als mitjans fent-vos arribar aquests càlculs estadístics bàsics perquè pugueu fer-vos una idea pròpia d’una consulta sense garanties democràtiques en què la participació real ha estat d’un 1’99% del cens dels barris convocats i d’un 11’91% en el cas de considerar només l’àmbit Superilla (Tànger-Àvila-Llull-Bilbao), però en cap cas una xifra superior.

Fonts
Resultats consulta: https://twitter.com/rblasi/status/868890743229775872
Cens perímetre àmbit Superilla (Tànger-Àvila-Llull-Bilbao): http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/mapa-las-municipales-barcelona-calle-calle-4221207
Cens barris Poblenou (Parc i Llacuna – Poblenou – Vila Olímpica – Diagonal Mar – Provençals): http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/tpob/pad/padro/a2016/cp02.htm
Fulla amb les dades calculades: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qrjAvtmlylYB-6wHR-56azL_2Fo3vEuFAnyRQ7EdM2M/edit?usp=sharing

Per què no votarem

Es planteja aquests dies una consulta centrada en aprovar o suspendre la Superilla del Poblenou. La Plataforma que la convoca té tot el dret a fer-la, però des del Col·lectiu Superilla Poblenou volem deixar molt clar que, en cap cas, tenim res a veure amb la seva organització i, per descomptat, no creiem que aquest sondeig d’opinió pugui aspirar a ser vinculant, ni a representar el sentiment de tothom. És per això que els membres fundacionals i la junta directiva de la nostra associació hem decidit explicar els motius pels quals no votarem:

  1. L’argumentari que acompanya la pregunta convida a la participació d’una manera absolutament parcial, condicionant la resposta quan s’associa la Superilla a conceptes incerts com desert, ghetto, o responsable d’un col·lapse que a data d’avui no existeix.
  2. Des de fa mesos, ja hi ha en marxa un procés de participació. La Plataforma d’Afectats forma part d’ell, juntament amb nosaltres i altres entitats del barri, on totes les parts hem anat aportant idees i assumint canvis en el projecte. Hem fet concessions per assolir un consens. Ens resulta incomprensible que al marge d’aquesta taula es plantegi ara una consulta d’aquest tipus, deslegitimant la feina feta per tots, també la seva, al llarg d’aquest temps.
  3. La Superilla no està del tot desplegada. Algunes de les transformacions més importants estan per arribar (Parcs infantils, jardins, horts, plataforma única…) Caldria abans de votar, engegar una campanya d’informació àmplia i exhaustiva entre els veïns per combatre el desconeixement existent sobre el projecte i promoure una opinió pròpia al marge de les lectures interessades que s’han fet d’ell.
  4. El cens és del tot arbitrari, establint uns criteris geogràfics i estadístics que no responen a cap lògica. Es deixa al marge als menors de 18 anys i als estudiants, dos dels col·lectius que poden gaudir més dels nous usos donats a l’espai retornat a les persones. I respecte als treballadors, es dificulta la seva participació al realitzar-la només en diumenge, dia no laborable per la majoria d’ells, sense entrar en el detall d’haver-ho de fer en una urna apart.

Per tots aquest motius nosaltres no anirem a votar. Respectem el que sí ho vulgui fer, però volem deixar clar en aquestes línies que no es poden utilitzar en va paraules com rigor, democràcia o transparència per intentar donar credibilitat a una simple recollida d’adhesions… legítima, però que no pot confondre’s amb una veritable consulta veïnal. Les coses pel seu nom.

Carta oberta als grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona

Benvolguts regidors/es i consellers/eres

Una vegada hem conegut l’existència d’un acord entre ERC i CiU en relació al desplegament de les superilles a la ciutat, aquest Col·lectiu vol fer arribar el seu punt de vista a aquestes i la resta de formacions del nostre Ajuntament.

El Col·lectiu Superilla Poblenou entén que ja existia un acord de ciutat sobre aquest tema que es remunta al 2015, amb l’aprovació del Pla de Mobilitat Urbana, i manifesta la seva preocupació perquè la presentació d’aquest altre retardi encara més l’acceleració dels treballs d’adeqüació de la Superilla del Poblenou, una feina imprescindible perquè sigui visible i comprensible per a tota la població la seva idoneïtat i la necessitat d’extendre el seu model a la resta de la ciutat, amb les variants que es considerin en cada cas.

La Superilla Poblenou no pot convertir-se en cap cas en una joguina o moneda de canvi en un moment de difícils equilibris polítics. Demanem als nostres representants públics un exercici de responsabilitat. Que es deixin de banda interessos partidistes i certs orgulls particulars per a treballar en favor de l’interès públic que passa, sens dubte, per una aposta ferma per la Superilla ja implantada.

El nostre Col·lectiu, que ha estat obertament crític amb com es va iniciar la implantació de la Superilla Poblenou, ha participat fins al moment en tots els actes públics organitzats sobre aquest tema, incloses les tres Comissions de seguiment del projecte on hem escoltat propostes, on hem aportat idees i projectes concrets i on hem flexibilitzat criteris per sumar-hi com més gent millor al disseny final. Els demanem que totes aquestes hores dedicades a la ciutat que estimem no es perdin per una qüestió de tripijocs polítics.

En algunes de les reunions bilaterals que hem mantingut fins al moment amb els seus grups, hem detectat que la falta de comunicació i diàleg entre els diferents actors era en realitat el gran escull a superar, perquè el fons, una ciutat més saludable i a mida de les persones, és un objectiu comú.

Senyors i senyores, el futur va començar abans d’ahir. Els volem i els necessitem a tots. Demostri’ns que mereixen la nostra confiança com a forces de govern i oposició.

Atentament,

Col·lectiu Superilla Poblenou

D’on venim, on som, on anem…

Han passat ja tres mesos des de la implantació de la Superilla Poblenou i, a la vegada, del naixement d’aquest Col·lectiu que com saps treballa perquè el projecte s’adapti a les necessitats de tots i serveixi de referent futur per a un model de ciutat més social i sostenible. Ens ha semblat bona idea compartir amb tu en aquest punt del camí el balanç de la feina feta i veure quins deures ens queden per fer. Gràcies pel teu suport i esperem seguir comptant amb ell d’ara endavant.

El front polític: Sí a la Superilla, però no de qualsevol manera

En les setmanes immediatament posteriors a la setmana de prova pilot, hem tingut presència a tots i cadascun dels actes públics que s’han dut a terme sobre la Superilla. Des d’una posició obertament crítica amb la posada en marxa del projecte, la nostra movilització ha permès, amb acord al Ple del Districte, frenar l’intent de desmantallament del projecte tal i com l’entenem . Hem traslladat des d’aleshores a les tres Comissions que s’han fet fins al moment, la nostra filosofia i visió sobre com imaginem aquest espai, un pensament que també estan coneixent els diferents grups polítics municipals a través d’una ronda de contactes personalitzada.

Una tempesta d’idees constant i participativa

Hem recollit i valorat les diferents propostes que ens heu fet sobre possibles usos per a l’espai que queda alliberat i les hem fet arribar a l’Ajuntament perquè siguin tingudes en compte en el disseny definitiu del projecte. De la mateixa manera, està en marxa a través de les xarxes socials, una campanya de vídeos que des d’un punt de vista didàctic i amè intenta explicar les bondats d’un model de ciutat més a mida de les persones. Finalment, també s’ha fet arribar als responsables municipals una proposta per a la creació d’un futur centre de creació i promoció artística en l’antic edifici de les cotxeres de TMB (Ciutat
Groga) a la Plaça Dolors Piera.

Procés de transformació dels espais

L’aspecte actual dels nostres carrers amb un cert aire de provisionalitat ha d’anar canviant progressivament en les properes dates.

FASE 1
En una primera fase que hauria de posar-se en marxa immediatament s’incorporaran bancs, arbres i jocs infantils pintats a terra al llarg del perímetre interior de la Superilla, operació acompanyada d’un nou canvi de mobilitat. Els actuals girs únics (bucles) es flexibilitzaran amb la incorporació d’almenys una opció més per fer el recorregut. I donada la necessitat que una futura línía d’autobús vertical de la xarxa ortogonal passi per la superilla es recuperarà la continuïtat de Roc Boronat per a bus i cotxes , això sí, amb un sol carril i en les condicions de velocitat actuals. El nostre Col·lectiu va presentar una ruta alternativa per Ciutat de Granada que els tècnics van desestimar, però estarem molt vigilants perquè les condicions de trànsit pacificat que tenim es compleixin i cada usuari (vianant, ciclista, conductor…) sàpiga i entengui quin és el seu espai de pas per a minimitzar possibles conflictes.

FASE 2
Abans de l’estiu vinent s’han de dur a terme actuacions urbanístiques pensades per a un ús més permanent . Això inclou per exemple, jocs infantils (amb tanques, cautxo enlloc de paviment) i instal·lacions per practicar esport (taules de ping pong, cistella de bàsquet, etc). La distribució es farà de manera que les zones d’estada i activitats siguin compatibles amb l’espai transitable. Igualment, s’arranjaran totes les entrades a la superilla perquè determinin ja d’una manera clara la pacificació de la zona. Aquest calendari coincidirà amb la fi de les obres de l’Eix Pere IV en el tram d’Almogàvers, que adoptarà també aquest caràcter pacificat (plataforma única, carril únic en zig zag direcció Marina, arbrat…)

FASE 3
Entre el segon trimestre de 2017 i el 2019 es produirà la urbanització definitiva de la Plaça Dolors Piera que inclou la construcció d’un edifici de vivenda protegida a la secció central i tot un teixit de camins i àrees verdes al voltant.

Un calendari de prioritats

El proper dissabte 17 de desembre la Superilla acollirà una primera jornada d’activitats en el tram de Sancho d’Àvila comprès entre Roc Boronat i Llacuna (veieu entrada detallada). Aquesta benvinguda al nadal vol ser el pòrtic per a un desenvolupament més ampli de la Superilla com a espai de dinamització cultural. El Col·lectiu participa en una Comissió amb el Districte per a definir quines activitats i en quin format i freqüència es podrien dur a terme. En aquest sentit, esperem després de les festes de nadal poder tenir ja definit un model de mercat regular, una de les propostes d’ús més populars segons les vostres votacions.
A la vegada, s’inicien contactes amb el teixit associatiu i comercial del barri per a integrar el seu potencial dins el nostre Col·lectiu. Es proposarà la Superilla a les diferents entitats culturals com a nou escenari del Poblenou on desenvolupar les seves activitats i es
consolidaran els primers contactes amb comerciants per a parlar del pla d’usos comercials de la zona, canvis que podrien ajudar-los en el seu negoci, etc.
Finalment, durant el que queda de mes de desembre i al llarg de gener continuarem la tasca d’anar millorant les nostres propostes d’usos i traslladar-les a l’Ajuntament perquè siguin considerades.

En definitiva, amb aquest escrit el que intentem és posar en ordre i perspectiva el que tenim fins ara i per davant. El Col·lectiu el formen gent amb ocupacions i famílies molt diverses que intentem organitzar-nos com podem per a seguir endavant amb aquesta tasca. Et demanem disculpes si en algun moment no t’arriba la informació que voldries tenir o necessitar. Participa sempre que vulguis i en nom de tot el Col·lectiu et desitgem BON NADAL i un FELIÇ 2017 que estem segurs ens portarà canvis i transformacions que es traduiran en un entorn millor per a tots i totes.